Ceny

vychází z Ceníku geofyzikálních prací z roku 1993 a závisí na náročnosti terénu a spěšnosti termínu odevzdání výsledků. Jednotková cena klesá s množstvím objednaného průzkumu, například:

Bližší informace můžete získat na kontaktním telefonu 605 265 963 nebo lze zadat poptávku zde: sihaya@sihaya.cz

Termíny

jsou pružné většinou od jednoho do tří týdnů od objednávky prací v závislosti na počasí, celkovém objemu prací a ceně měřené jednotky.