Klikněte pro zvětšení

Příklad vyhledání krasových dutin v krasu georadarovou metodou(GPR)

Příklad z vyhledávání dutin pod projektovanou stavbou na vápencovém podloží: Ve střední části jsou dobře viditelné odrazy od stropů dutin. Modrá čára je povrch pevnějšího vápence dle MRS. Bílá čára jsou odrazné plochy.


Klikněte pro zvětšení

Příklad vyhledání dutin pod náměstím historického města georadarovou metodou(GPR)

Příklad z vyhledávání dutin pod náměstím s rulovým podložím: Ve střední části jsou dobře viditelné odrazy od stropů dutin a zdí nebo přirozené klenby sklepa.


hloubkový řez z HR reflexní seismiky - profil po spádnici. PRO ZVĚTŠENÍ KLIKNĚTE

Příklad vyhledání krasových dutin v prudkém svahu Slovenského krasu

měření HRRS v prudkém krasovém svahu

Na této lokalitě byla nalezena dutina v hloubce asi 20 m pod povrchem terénu. Poloha jeskyně byla přibližně známá, ale pro zlepšení její dosažitelnosti bylo rozhodnuto propojit ji s povrchem raženou štolou namísto stávajícího přístupu sifonem. Z důvodu nepřístupnosti a členitého terénu nebylo možno použít georadar. Byla použita metoda HR (high resolution) reflexní seismiky s buzením seismické energie v pásmu vyšších frekvencí P-vlny od 120 Hz do 1kHz. Nižší frekvence byly ve frekvenční oblasti vhodnou přenosovou funkcí odstraněny.
Na hloubkovém řezu vpravo (profil po spádnici) je dutina patrná z polarity reflexů (rozměr dutiny je asi 10 * 5 * 5 m).
(Zjednodušeno, zkráceno)Hloubkový řez šikmého profilu se zřetelnou silnou tektonickou linií:

hloubkový řez z HR reflexní seismiky - šikmý profil. PRO ZVĚTŠENÍ KLIKNĚTE.

Tektonická linie, na které vznikla hledaná jeskyně, je znázorněna červenou silnou čarou. Žluté body jsou oblasti s inverzními reflexy, t.j. oblasti s pravděpodobnými projevy materiálu s nižším seismickým vlnovým odporem (dutiny, zahliněné, zvodnělé dutiny).

(Zjednodušeno, zkráceno)

měření HRRS v prudkém krasovém svahu - profil po spádnici měření HRRS v prudkém krasovém svahu - profil šikmý

hloubkový řez z HR reflexní seismiky a MRS - zjištění hloubky sedimentu. PRO ZVĚTŠENÍ KLIKNĚTE

Příklad zjištění mocnosti zemin v jeskyni a vyhledání krasových dutin pod profilem vedeným středem jeskyně

měření HRRS v jeskyni v Moravském krasu

Na této lokalitě byla zjištěna mocnost zemin (nad 14 m) na dně rozlehlé jeskyně (metodou MRS) a metodou MRRS byl pokusně proměřen 50 m dlouhý profil s krokem odrazu 0,5 m a s krokem odpalu 2 m až 4 m. Byla použita metoda HR (high resolution) reflexní seismiky s buzením seismické energie v pásmu vyšších frekvencí P-vlny od 120 Hz do 500 Hz. Nižší frekvence byly ve frekvenční oblasti vhodnou přenosovou funkcí odstraněny.
Na hloubkovém řezu vlevo je patrný zajímavý odraz na z hloubky asi 30 m, který leží na dvou liniích nenávaznosti reflexů. Mohlo by jít o projev krasového jevu. Po zvětšení obrázku kliknutím bude zvýrazněn žlutě.
(Zjednodušeno, zkráceno)