Osvědčení o odborné způsobilosti:projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru GEOFYZIKA:

Osvědčení projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru GEOFYZIKA Osvědčení projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru GEOFYZIKA - zadní strana

projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru GEOFYZIKA Viktor Valtr ml.:

Osvědčení projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru GEOFYZIKA - Viktor Valtr mladší Osvědčení projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru GEOFYZIKA - zadní strana  - Viktor Valtr mladší

projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE:

Osvědčení projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE Osvědčení projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE - zadní strana

oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací / Oprávnění k projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací v oboru geofyzika při hornické činnosti (vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů):

Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací Oprávnění k projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací v oboru geofyzika při hornické činnosti (vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů)

Osvědčení o odborné způsobilosti na internetu (MD a MŽP):  • Seznam vydaných "Osvědčení projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru GEOFYZIKA" , který umisťuje ministerstvo životního prostředí ČR na svých stránkách je k nahlédnutí zde(http://www.mzp.cz/www/geo-experti.nsf?OpenDatabase&Start=2.57&Count=30&Expand=2) .

  • Seznam vydaných "Osvědčení projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE" , který umisťuje ministerstvo životního prostředí ČR na svých stránkách je k nahlédnutí zde(http://www.mzp.cz/www/geo-experti.nsf?OpenDatabase&Start=5.228&Count=30&Expand=5) .

  • Seznam vydaných "Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami a údržbou pozemních komunikací" v oboru KOROZNÍ PRŮZKUM , který umisťuje ministerstvo dopravy ČR na svých stránkách (POLITIKA JAKOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Aktuální informace - Seznam vydaných oprávnění - Korozní průzkum) je k nahlédnutí zde(http://www.pjpk.cz/koro.htm) .