Vývoj geofyzikálního softwaru se sestává především z následujících projektů:


VIS program na interpretaci křivek VES

Download demo VISDownload demo programu VIS(WinRAR)SEIIS - program na odečítání záznamů SEG-2 a ABM

program na odečet a interpretaci záznamů ve formátu SEG-2

Klikněte pro zvětšení

VIS-IP program na interpretaci křivek VES a měření VES-VPDotazy, parametry aktuálních verzí a prodej