Kalendář 2013 společnosti SIHAYA je souborem fotografií z expedic do Rumunska a Gruzie (z roku 2012 až 2013). Hlavním cílem expedic byl inženýrskogeologický, ložiskově geologický průzkum a výzkum vodních zdrojů v horských oblastech. Kalendář 2013 - Rumunsko a Gruzie - pro VIP zákazníky firmy SIHAYA je inspirován tematikou krajin a lidí z odlehlých oblastí hor Maramureš, Rodney, Kavkazu a polopouště Udabno. (Náklad VIP kalendáře ve formátu A3+ je limitován na 10 výtisků. Ve formátu A4 si jej může pro radost vytisknout kterýkoli milovník stepí odsud: kalendář 2013 Download kalendáře 2013Download kalendáře 2013 (6 MB, ZIP) Fotografie není možno používat pro reklamní a obchodní účely bez souhlasu vydavatele):

Klikněte pro zvětšení Klikněte pro zvětšení Klikněte pro zvětšení Klikněte pro zvětšení Klikněte pro zvětšení Klikněte pro zvětšení Klikněte pro zvětšení Klikněte pro zvětšení Klikněte pro zvětšení Klikněte pro zvětšení Klikněte pro zvětšení Klikněte pro zvětšení Klikněte pro zvětšení Na několika stěnách tohoto malebného kostelíku v Desesti je ilustrován poslední soud. Nejpůsobivější je Ohnivá Řeka na jeho jižní vnitřní stěně, kde rudě žhnoucí pekelný veletok odnáší prokleté duše do tlamy Leviathanské příšery. English: Last Judgement that spreads on several walls. The most impressive scene is The River of Fire on the south wall, where the red burning river of hell carries damned souls into the maw of the Leviathan monster.
ÚVOD-služby