Kalendář 2014 společnosti SIHAYA je souborem fotografií z expedic do Mongolské provincie Dzavkhan a Dornogobi (z let 2003 až 2013). Hlavním cílem expedic byl inženýrskogeologický, ložiskově geologický průzkum a výzkum vodních zdrojů v horských oblastech. Kalendář 2014 - Mongolsko - pro VIP zákazníky firmy SIHAYA je inspirován tematikou krajin a lidí z odlehlých oblastí hor Khentei a polopouště Gobi. (Náklad VIP kalendáře ve formátu A3+ je limitován na 10 výtisků. Ve formátu A4 si jej může pro radost vytisknout kterýkoli milovník stepí odsud: kalendář 2014 Download kalendáře 2014Download kalendáře 2014 (7 MB, PDF) Fotografie není možno používat pro reklamní a obchodní účely bez souhlasu vydavatele):

Klikněte pro zvětšení Klikněte pro zvětšení Klikněte pro zvětšení Klikněte pro zvětšení Klikněte pro zvětšení Klikněte pro zvětšení Klikněte pro zvětšení Klikněte pro zvětšení Klikněte pro zvětšení Klikněte pro zvětšení Klikněte pro zvětšení Klikněte pro zvětšení Klikněte pro zvětšení Toto je Očirváň hlídač nejposvátnější hory Otgon Tengeru.
ÚVOD-služby