Příklad určení seismických dynamických parametrů hornin:

Výsledek zpracování seismokarotážního měření pro určení dynamických parametrů hornin

V tabulce vpravo je shrnutí výsledků zpracování seismokarotážního měření pro určení dynamických parametrů hornin pro plánovanou stavbu silně vibrujícího průmyslového objektu. Byly buzeny P-vlny i S-vlny.

Seismokarotážního měření pro určení dynamických parametrů hornin

Příklad výstupu komplexního penetračně karotážního měření

Penetračně karotážní měření - výstup