Příklad určení optimální trasy protlaku pod silnicí:

Výsledek měření GPR a MRS pro stanovení optimální trasy protlaku pod silnicí

Na obr. vpravo vidíme geologicko-geofyzikální řez podle MRS a GPR s vyznačenou optimální trasou pro provedení protlaku pod komunikací. V řezu jsou vyznačeny těžitelnosti hornin a zemin ve smyslu ČSN 73 30 50 odvozené podle distribuce rychlostí šíření seismických vln (MRS) na podkladu georadarového řezu odrazů od elektromagnetických nehomogenit dle GPR.Příklad určení těžitelností hornin a zemin v trase plánovaného kolektoru pod frekventovanou komunikací:

Na obr. níže je příklad geologicko-geofyzikálního řezu trasou kolektoru podle MRS a GPR pod osou rušné komunikace. V řezu jsou rovněž vyznačeny těžitelnosti hornin a zemin ve smyslu ČSN 73 30 50 odvozené dle distribuce rychlostí šíření seismických vln (MRS) a georadarové řezy odrazů od elektromagnetických nehomogenit dle GPR s anténami 250 MHz (menší hloubkový dosah a větší rozlišení) a s anténami 100 MHz (větší hloubkový dosah a menší rozlišení) jsou podloženy i se zvýrazněním anomálií.


Výsledek měření GPR a MRS pro stanovení těžitelností v ose trasy kolektoru pod komunikací-klikněte pro zvětšení Legenda řezu-klikněte pro zvětšení Výsledek měření GPR a MRS pro stanovení těžitelností v ose trasy kolektoru pod komunikací-klikněte pro zvětšení