Příklady terénního měření

Geofyzikální metody jsou aplikovatelné prakticky za každého počasí:

foto: Filip Manoušek

Tato ukázka je z měření v podmáčeném poli s hlubokou orbou za hustého bočního sněžení.
Operátor aparatury SEISMUT III je před nepřízní počasí chráněn impermeabilním lehce přenosným krytem ...


Geofyzikální metody jsou aplikovatelné prakticky v každém terénu:

Ukázka měření ve svahu
Měření ve svahu.
Toto je ukázka z měření rozpukanosti a rozvětralosti skalního slínovcového podloží v prudkém svahu, který kdysi zaručoval nedobytnost výše stojícího opevnění.


Operátor aparatury je zajištěn (visí) na seismickém kabelu mimo snímek...

Ukázka měření ve svahu toto je ukázka z téhož měření rozpukanosti a rozvětralosti skalního podloží v prudkém svahu ... pod slínovcovými převisy...

Zde se operátor snaží posunovat GPR přístroj po plášti hráze...

Ukázka měření z lana toto je ukázka z měření stavu návodního pláště hráze..


Ukázka měření VES plovoucím multikabelem z lodě - tekoucí Bečva... Ukázka měření MK-VES z lodě Ukázka měření MK-VES z lodě toto je ukázka z měření profilu VES v místě budoucího mostu..


ÚVOD-služby