Sihaya - geologický a geofyzikální průzkum - výběr publikací v odborné literatuře a časopisech

Journal of GEOsciences, volume 53 / 2008 / No. 2 / page-strana 192:

Geophysical cross-section through the Bogd fault system in the area of the Chandman rupture, SW Mongolia
Viktor VALTR, Pavel HANŽL

článek - Geophysical cross-section through the Bogd fault system in the area of the Chandman rupture, SW Mongolia V letech 2005 a 2006 jsme se zúčastnili projektu geologického mapování v mongolském altaji v rámci akce: "Geological survey of the Mongolian Altay at a scale of 1 : 50,000 (Zamtyn Nuruu-50)". Byli jsme pověření ČGS studiem zóny Bogdského zlomu na cca 1 km dlouhém profilu. Článek se zabývá použitím a interpretací metod VES, VES-VP, DEMP, TF Mag a VDV pro účely studia první stovky m hluboké stavby zlomového pásma.
Geolines, volume 8 / 1999 / page-strana 31:

Shallow Reflection Seismic Prospecting of the Kurovice Klippe (Magura Flysch) and its Structural Interpretation
František HUBATKA, Jiří HRUŠKA, Oldřich KREJČÍ, Zdeněk STRÁNÍK, Lilian ŠVÁBENICKÁ and Viktor VALTR