Dynamická penetrace s odběrem vzorků (DP)

Klikněte pro zvětšení

Dynamická penetrace je velmi efektivní terénní metoda pro zjištění mechanického stavu podloží stavby in-situ. Běžně ji používáme při průzkumu pro stavbu rodinných domů, hal, komunikačních staveb a inženýrských sítí. Její výhodou je rychlost provedení, možnost provedení zkoušky i v obtížně dostupných oblastech a rychlost zpracování při zachování možnosti obděru vzorku do průměru 90 mm. Hlavním výstupním parametrem je měrný dynamický odpor na hrotu (Qd). Je velmi účinná při určování následujících informací: - pevnostní a deformační vlastnosti zemin v podloží stavby - lokalizace rozhraní vrstev - určení mocnosti navážek - určení hloubky hladiny podzemní vody - určení hloubky povrchu navětralého skalního podloží - kontrola zhutnění násypů Pro provedení dynamické penetrace (DP) používáme soupravu těžké (střední nebo lehké) dynamické penetrace typu Nordmeyer LMSR-SPT. Jedná se o ocelové soutyčí o průměru 32 mm s normovým hrotem s vrcholovým úhlem 90? o průměru 43.7 a 63 mm2, beran o hmotnosti 13,5 až 63,5 kg s konstantní výškou pádu 50 nebo 75 cm. Je zjišťován počet úderů nutný pro zaražení soutyčí o hloubku 10 cm (N). Pro eliminaci tření mezi hrotem a zeminou byla v hloubkovém intervalu 1 m odečítána hodnota kroutícího momentu (Fs) potřebného pro překonání plášťového tření. Z výše uvedených odečítaných hodnot je v hloubkovém intervalu 20 cm vypočten měrný dynamický penetrační odpor Qd (MPa) (Bondarik, Wojcechovski). Jako příklad uvádíme výsledek zkoušky DP při průzkumu pro stavbu rodinného domu.

Klikněte pro zvětšení

Vypočtené hodnoty měrného dynamického odporu Qd (MPa) jsou spolu s počtem úderů na 10 cm (N) a hodnotami kroutícího momentu Mv (Nm) graficky prezentovány na následujícím obrázku. V grafu jsou zakresleny i kvazihomogenní vrstvy základních inženýrskogeologických typů zemin (IGT1 až IGT5). Vidíme, že až do hloubky cca 2,2 m je zemina tvořena sprašovými hlínami tuhé až měkké konzistence, při hladině podzemní vody v hloubce 1 m. Jednotlivé vrstvy zemin se stejnými IG typy jsou zobrazeny v inženýrskogeologických řezech a doporučené geotechnické parametry pro každý typ jsou uvedeny v tabulkové formě (viz níže uvedená tabulka). Lze konstatovat, že vpich dynamické penetrace (DP) přináší velmi užitečné informace, zejména pokud se jedná o pevnostní profil zemin v zájmové oblasti a o podzemní vodě, které je nutno použít při projektu a stavbě daného domu.

Klikněte pro zvětšení


Souprava dynamické penetrace (DP) typu Nordmeyer LMSR-SPT má velmi dobrou i manuální transportovatelnost. Schema minimálního prostoru pro práci DP: Klikněte pro zvětšení


Příklad protokolu z měření dynamické penetrace: Klikněte pro zvětšení