Detailní mělká reflexní seismika (SHRRS)

Ukázka hloubkového řezu z detailní reflexní seismiky.

(shallow high-resolution reflection seismics). Na obrázku vpravo je znázorněn příklad hloubkového reflexního řezu s dosahem do 230 m pod povrch terénu. SHRRS byla měřena s 12-ti násobným a větším překrytem s 2 m krokem grup (40 Hz geofony) na 150 m dlouhém profilu. Metoda byla v tomto případě použita pro vyhledání zvodnělé tektonické poruchy v kvarcitických pískovcích pod mocným souvrstvím jílovců. Navržená pozice vrtu je naznačena červeně.

Jiný příklad výstupu HRRS průzkumu:

Ukázka jiného hloubkového řezu z detailní reflexní seismiky. Ukázka jiného hloubkového řezu z detailní reflexní seismiky. Ukázka jiného hloubkového řezu z detailní reflexní seismiky. Ukázka jiného hloubkového řezu z detailní reflexní seismiky.

Jiný příklad výstupu HRRS průzkumu do hloubek až 400 m (v české křídové pánvi):

Klikněte pro zvětšení Klikněte pro zvětšení