Příklad vyhledání zvodnělých struktur ve velkých hloubkách pro kvalitní zdroje pitné vody a v aridních oblastech s hluboko zapadlými hladinami podzemní vody

Klikněte pro zvětšení Klikněte pro zvětšení Klikněte pro zvětšení

Geologicko-geofyzikální řezy až do hloubky 350 m podle MRRS (seismický detailní reflexní řez - podložen pod řez vlevo), VES-VP (řez zdánlivých polarizovatelností - podložen pod řez uprostřed), VES (řez rezistivit dle VES - podložen pod řez vpravo), i dle MRS (mělká refrakční seismika) a VDV (metoda velmi dlouhých vln). Výsledky na obrázku vlevo s podloženým reflexním řezem a vkreslenými informacemi dle ostatních metod byly podkladem pro situování hydrosondy do vyznačených optimálních bodů hydrosond s maximální pravděpodoností zastižení zvodně (na tektonické) poruše s hladinou podzemní vody v hloubce větší než 150 m pod povrchem. Legenda se objeví při aktivaci poklepáním myší na obrázek.


Příklad fotodokumentace podobných průzkumů

Geofyzika může mít praktický význam i pro napojení velblouda
  • fotopříběh vyhledání vodních zdrojů v Mongolsku v letech 2003 až 2005
  • V roce 2015 jsme podnikli geofyzikální expedici do jižní části Etiopie - do oblasti SidamoNěkolik foto postřehů z akce Sidamo 2015 a s cílem objasnit zlomovou strukturu a geologickou stavbu oblasti a nalézt nové podzemní vodní zdroje pro vesnice spoléhající zatím na záchyt povrchové vody v období dešťů do mělkých rezervoárů. Fotky z akce Sidamo 2015 - Etiopie (photos.google)
  • Jiný příklad výstupu HRRS průzkumu pro HG účely do hloubek až 400 m (v české křídové pánvi):

    Klikněte pro zvětšení Klikněte pro zvětšení