Vývoj geofyzikálních přístrojů

společnosti SIHAYA s r.o. se sestává z těchto programů:


seismograf Seismut 6

seismograf SEISMUT 6


stejnosměrná geoelektrická aparatura GEA 7

stejnosměrná geoelektrická aparatura GEA 7 stejnosměrná geoelektrická aparatura GEA 7

stejnosměrná geoelektrická aparatura GEA 6

stejnosměrná geoelektrická aparatura GEA 6 stejnosměrná geoelektrická aparatura GEA 6

výstup z aparatury GEA 6 při měření VES-VP: rez podle VES-IP viditelný v průběhu měření aparaturou GEA 6Starší modely geofyzikálních přístrojů:


seismograf Seismut IV

seismograf SEISMUT IV


seismograf Seismut III

seismograf SEISMUT III


geoelektrická aparatura GEA III

stejnosměrná geoelektrická aparatura GEA III

stejnosměrná geoelektrická aparatura GEA IV (IP)

stejnosměrná geoelektrická aparatura GEA IV

stejnosměrná geoelektrická aparatura GEA II

stejnosměrná geoelektrická aparatura GEA II v Gobi