Reference podle problematiky průzkumů

zákazník , kontakt , (řešený problém)

Průzkumy pro zakládání staveb, pro statiku narušených staveb:

Průzkumy pro liniové stavby VAK, plynofikace, kolektory, protlaky, hráze:

Průzkumy pro liniové dopravní stavby:

Průzkumy pro sesuvné lokality:

Průzkumy pro podzemní stavby:

Průzkumy pro ekologii a hydrogeologické průzkumy:

Průzkumy pro hydrotechnické stavby (nádrže, ochranné hráze):

Základní korozní průzkum:

Účast na zahraničních akcích:


ÚVOD-služby