Výstupem geologického průzkumu

Ukázka výstupu interpretace geofyzikálního řezu

jsou barevné geologicko-geofyzikální vertikální řezy nebo mapy a 3D pohledy s vyznačenými požadovanými geotechnickými parametry uložené v libovolném CADovém formátu na CD.

Příklad výstupu geologického průzkumu:

Na tomto geologicko geofyzikálním řezu byla vrtem (9 m vlevo od pf.) potvrzena poměrně složitá geologická situace zjištěná nedestruktivními metodami MRS (silnější šedou čarou a světle modře), VES(slabší čarou a černě), MŽK... (zjednodušeno, zkráceno)

Ukázka výstupu průzkumu pro založení mostu - parametry dle MRS, VES a VDV - Kliknutím zvětši

Na obrázku vlevo je geologicko-geofyzikální řez osou plánovaného mostu, jež prokázal pod lavým pilířem zvýšenou mocnost kvartérních nezpevněných sedimentů (silná modrá čára je povrch pevnějšího skalního podloží dle MRS, výplň kvazihomogenních bloků je t!onována podle rezistivity dle VES - přibližně podle zrnitosti/vlhkosti hornin) Přílohy jsou podrobně popsány ve zprávě o průzkumu.Ukázka výstupu průzkumu pro HYDROCRACKER UNIT - dynamické parametry dle MRS a georadarový řez podložím - Kliknutím zvětši

Na obrázku dole je ukázka výstupu průzkumu pro HYDROCRACKER UNIT v areálu přímořské rafinerie - dynamické parametry dle MRS a georadarový řez podložím.


ÚVOD-služby
  • Naše ostatní služby
  • Reference
  • Kontakt