Příklad 2D výstupu geologického průzkumu, lokalita objektu se starou ekologickou zátěží:

Příklad 2D výstupu geologického průzkumu

Na této 2D geologicko - geofyzikální mapě je znázorněn výsledek měření metodami multižilového kabelu - MŽK, dvoustranného dipólového odporového profilování - DOP a mělké refrakční seismiky - MRS na silně zarušené lokalitě továrního objektu. Podařilo se zde vymapovat oblasti zdržování a úniku kontaminovaných vod na základě snížených rezistivit (dle MŽK, DOP) jejich zdrží a kolektorů (tektoniky a depresí ve skalním podloží) a vymapováním hloubek - depresí ve skalním podloží (MRS). Anomálie byly později potvrzeny vrtným průzkumem.

(Zjednodušeno, zkráceno, zelené úsečky jsou vodiče dle DOP, modré úsečky jsou profily měření, v původní variantě jsou barevné plochy transparentní)


ÚVOD-služby
  • Naše ostatní služby
  • Reference
  • Kontakt