Příklad geologicko-geofyzikálního řezu (MRS, silnice GPR) se zatříděním dle těžitelnosti hornin a zemin:

Pomocí MRS lze horninové prostředí plánovaných výkopů zatřídit podle těžitelnosti zemin a hornin ve smylu ČSN 73 30 50. Těžitelnosti lze odvodit podle distribuce rychlosti šíření seismické P-vln (podélné vlny - výsledného parametru mělké refrakční seismiky) a toto odvození má nejmenší chybu při ověření interpretace mělkými mechanickými sondami nebo vrty ( i archivními), eventuelně ve spojené interpretaci s VES.

Mělká refrakční seismika - těžitelnosti, hloubka a stav povrchu skalního podloží Mělká refrakční seismika - těžitelnosti, hloubka a stav povrchu skalního podloží Stanovení těžitelnosti hornin - klikněte pro zvětšení
ÚVOD-služby
  • Naše ostatní služby
  • Reference
  • Kontakt