Příklad geologicko-geofyzikálního řezu osou plánovaného tunelu se zatříděním podle těžitelnosti hornin a zemin a litologickým popisem jednotlivých fyzikálně kvazihomogenních bloků:
ÚVOD-služby
  • Naše ostatní služby
  • Reference
  • Kontakt