Příklad magnetometrického měření v gradientové variantě na keltském oppidu u Hradiště (Chrudim)

Magnerometrické měření

Na této 3D ukázce je dobře patrných několik anomálií zatím neověřeného původu (dvě z nich do červena a fialova jsou pravděpodobně způsobeny vlivem dávné kovodělné výroby v místech anomálií v levé spodní části čtverce a vpravo. (zjednodušeno).

Geomagnetický průzkum
ÚVOD-služby
  • Naše ostatní služby
  • Reference
  • Kontakt