Mocnost nánosů rybničních sedimentů

Příklad mapy isolinií mocnosti nánosů rybničního sedimentu na dně rybníka [cm]

Na této lokalitě byly mocnosti nánosů rybničního sedimentu zjištěny pomocí georadarového měření nacejchovaného dvěma lehkými mechanickými sondami.
Mocnost sedimentů byla zjištěna podél profilů pf1 až pf 6 a mezi nimi byla doplněna interpolací.
Do modra a fialova jsou tónovány místa v světší mocností nánosů.
(Zjednodušeno, zkráceno)Pohled na pole mocnosti nánosů rybničního sedimentu:

Mocnost nánosů rybničních sedimentů 3D pohled

Do modra a fialova jsou tónovány místa v světší mocností nánosů.
Na této lokalitě byly mocnosti nánosů rybničního sedimentu zjištěny pomocí georadarového měření nacejchovaného dvěma lehkými mechanickými sondami.
Mocnost sedimentů je dobře patrná na georadarových záznamech vhodných frekvencí:
(Zjednodušeno, zkráceno)Georadarový řez profilu po dně rybníka:

Georadarový řez - spodní hrana nánosů rybničních sedimentů vyznačena černou přerušovanou čarou

Černou přerušovanou čarou je naznačen povrch původního terénu pod nánosy rybničního sedimentu.


ÚVOD-služby
  • Naše ostatní služby
  • Reference
  • Kontakt