Příklad magnetometrického měření v gradientové variantě, bezkontaktní konduktometrie DEMP a georadarového průzkumu na potencionálním významném archeologickém nalezišti

Magnerometrické gradientové měření přístrojem Geometrix G-858GSX:

Magnerometrické gradientové měření přístrojem Geometrix G-858GSX krok 1 m x 0.2 m

Na této 3D ukázce je dobře patrných několik anomálií i pozitivně ověřeného původu.

Mapy zdálnivých konduktivit DEMP GEM-2 v různých hloubkových dosazích: <3 m, <7 m, < 15 m:

Konduktometrie EC56175 Hz krok 2 m x 0.2 m Konduktometrie EC26175 Hz krok 2 m x 0.2 m Konduktometrie EC10575 Hz krok 2 m x 0.2 m

Na těchto ukázkách dobře patrná shoda anomálií s magnetometrickými anomáliemi.

Vertikální řezy - radarogramy místy anoomálií:

Konduktometrie EC56175 Hz krok 2 m x 0.2 m

a situace výsledků:

Konduktometrie EC26175 Hz krok 2 m x 0.2 m
ÚVOD-služby
  • Naše ostatní služby
  • Reference
  • Kontakt