Dipólové elektromagnetické profilování (DEMP)

DEMP je povrchová geofyzikální metoda založená na měření odezvy svisle vysílaného elektromagnetického pulzu o určité frekvenci (Z-Z). Metoda umožňuje zjištění zdánlivé konduktivity (potažmo zdálnivé rezistivity) podložních hornin a to s tím větším hloubkovým dosahem detekce vodivé anomálie, čím je vysílaná frekvence nižší. Změnou frekvence vysílaného elektromagnetického pulzu lze tedy měnit hloubkový dosah měření. Na obrázcích vidíte typické výstupy z plošného průzkumu DEMP pomocí přístroje GEM 2-181 (USA Geophex). Umožňuje i stanovení hodnoty zdálnivé magnetické susceptibility, která na stejné lokalitě dobře odlišila podle konduktivity neodlišené horniny s jinými magnetickými vlastnostmi, viz obrázek uprostřed:

Klikněte pro zvětšení MS: Klikněte pro zvětšení Tři hl.dosahy: Klikněte pro zvětšení

Na obrázku vpravo je typický výstup z měření DEMP s třemi hloubkovými dosahy. Dobře je patrná poloha s až třicet m mocnými deluvii levém středu obrázku a nivní fluviální sedimenty uprostřed.

Na následujícím obrázku, je řez zdánlivých rezistivit softwarem GEM 2-181 section (Valtr 2007) podle DEMP: Klikněte pro zvětšení


ÚVOD-služby
  • Naše ostatní služby
  • Reference
  • Kontakt