Klikněte pro zvětšení

Měření vibrací, otřesů a posouzení jejich dopadů na stabilitu staveb

Příklad měření otřesů, které byly působeny prací několika typů hutnících strojů. Klikněte pro zvětšení Účelem měření bylo posoudit možnost poškození stability stavby a vzniku puklin v konstrukci stávající restaurace Na Špici v blízkosti staveniště rekonstruované komunikace na ulici Prumperk v Brně. Na této lokalitě bylo odměřeno jedno položení MRS a byl s dlohou dobou registrace (10 sekund) posuzován vliv práce strojů na základouvou konstrukci domu. Bylo rozmístěno 11 čidel (3D geofony 5Hz - PE-6) do charakteristických bodů základu a na 33 kanálech (V, H1, a H2 pro každý 3D geofon) byly měřeny vibrace a pomocí cejchovacích křivek geofonů byly podle zjištěné frekvence vypočteny velikosti posunutí a rychlosti kmitání vyvolané prací strojů.
Klikněte pro zvětšení
Podle těchto parametrů a stavu obketu byla posouzena možnost jeho porušení při dlouhodobějším provozu testovaných strojů v blízkém okolí stavby. Klikněte pro zvětšení


ÚVOD-služby
  • Naše ostatní služby
  • Reference
  • Kontakt