Klikněte pro zvětšení

Měření PPV (peak particle velocity) a ostatních parametrů vzbuzených seismických vln pro posouzení jejich dopadů na stabilitu staveb

Příklad měření PPV a jiných parametrů otřesů, které byly působeny v rámci měření 2D reflexní seismiky u Svidníku na Slovensku. Klikněte pro zvětšení Zdrojem vibrací byly jednak odpaly náloží dynamitu v mělkých vrtech a jednak práce grupy 4 vibrátorů v rámci 2D reflexního seismického průzkumu: 2D Svidnik, Medzilaborce & Snina. Na charakteristických místech zdrojových linií bylo roztaženo položení 10ti 3D geofonů PE-6 s vlastní frekvencí 4,8 Hz s krokem geofonu 6 m. Poté byly postupně odpáleny 4 odpaly (první byl od nejbližšího geofonu vzdálený 35 m a další vždy o 12,5 m dále) a každý odpal byl registrován od času 10 s před odpalem po dobu 40ti sekund.
Klikněte pro zvětšení U vibrátorů byla nejmenší vzdálenost nejbližšího vibrátoru 4 m a pak po 12,5 m narůstala s každým dalším záznamem. Klikněte pro zvětšení Takto bylo odměřeno 260 bodů s 3D geofonem s různými vzdálenostmi od zdroje seismické energie. Byly vyhodnoceny COMPLIANCE REPORTY (DIN4150) pro každý odpal a 3D geofon. Poté byly pro každý typ zdroje vytvořeny grafy typu decay curve - upadání maximální rychlosti pohybu částic - PPV a PPV/L3 (level 3 z DIN4150) se vzdáleností zdroje seismické energie a 3D geofonu.
Klikněte pro zvětšení
Podle těchto parametrů a stavu obketu byla posouzena možnost jeho porušení staveb v blízkosti různých zdrojů seismické energie a byla stanovena bezpečná vzdálenost Ds pro různé typu zdrojů. Klikněte pro zvětšení
Klikněte pro zvětšení


ÚVOD-služby
  • Naše ostatní služby
  • Reference
  • Kontakt