Umístění vrtů pro tepelná čerpadla do optimálního místa s prouděním podzemní vody a provedení vrtů pro teplná čerpadla geotermální energie

Ukázka hloubení vrtů pro tepelné čerpadla v Chabrech.

Tepelné čerpadlo je zařízení odebírající teplo z hloubky pod povrchem země. Optimální průzkum pro nejlepší umístění vrtů pro tepelné čerpání zahrnuje komplex geofyzikálních metod zacílený na zjištění struktur preferovaných kolektorů podzemních vod. Metody se liší podle geologické situace. Dobré umístění vrtů může uspořit značnou část nákladů na vytápění. Provádíme i vlastní vrty pro tepelná čerpadla. Ve vrtu o průměru 120 až 160 mm je uložena plastová sonda naplněná nemrznoucí směsí, která svým oběhem přenáší teplo mezi zemí a tepelným čerpadlem. Podle situace se provádí jeden či více vrtů o hloubce 70 až 150 m. Díky malým nárokům na prostor lze vrty realizovat u většiny objektů s možným příjezdem pro vrtnou soupravu. Nízké provozní náklady tepelného čerpadla umožňují využití vrtu i pro levné chlazení domu v letním období.

Ukázka jiného hloubkového řezu z detailní reflexní seismiky.
Vrt. Ukázka trubek s kolenem
ÚVOD-služby
  • Naše ostatní služby
  • Reference
  • Kontakt