Příklad vyhledání vodního zdroje v civilizačně nezarušené oblasti vysočiny

Klikněte pro zvětšení

Pseudohloubkové řezy zdánlivých proudových hustot dle VDV na obr. vpravo a vkreslené výsledky dle DDOP byly podkladem pro situování hydrosondy do červeně vyznačeného bodu. Ačkoli lokalita leží v blízkosti vrcholu kopce byla zastižena široká rozvětralá zóna (zastiženy zeminy do hloubky 21 m) a velká vydatnost vodního zdroje kolem 2 l/s. Osa tektoniky dle DDOP vyznačena žlutě, dle VDV modře - dána tónováním mapy isolinií do modra.


Příklad vyhledání jeskynních systémů v různých úrovních pod povrchem terénu

Isolinie první vpravo zobrazené mapy představují místa o stejném fraserově gradientu podle VDV - Re Oblasti tónované do modra a fialova představují tektonicky porušené pravděpodobně zkrasovatělé vápence (výstup poruchy mělce pod povrchem terénu). Ostřeji vymezená rovná anomálie je nadzemní elektrické vedení.

Klikněte pro zvětšení

Isolinie druhé zobrazené mapy představují místa o stejné proudové hustotě podle VDV ve hloubce asi 10 až 20 m pod povrchem terénu. Oblasti tónované do modra představují tektonicky porušené pravděpodobně zkrasovatělé vápence. Vliv elektrického nadzemního vedení byl kompenzován odečtením průměrné hodnoty od všech naměřených profilů VDV.

Klikněte pro zvětšení

Isolinie třetí zobrazené mapy představují místa o stejné proudové hustotě podle VDV ve hloubce asi 30 až 40 m pod povrchem terénu. Oblasti tónované do modra představují tektonicky porušené pravděpodobně zkrasovatělé vápence.

Klikněte pro zvětšení
ÚVOD-služby
  • Naše ostatní služby
  • Reference
  • Kontakt