Příklad určení seismických dynamických parametrů hornin:

výsledek průzkumu dynamických parametrů pod jednotkou HYDROCRACKER UNIT - Klikněte pro zvětšení

V současné době probíhá v areálu rafinérie .. nafte.. příprava stavby jednotky HYDROCRACKER COMPLEX. V rámci přípravy a projektování jsme byli pověřeni provedením geofyzikálního průzkumu pod nejdůležitějšími objekty na zadavatelem specifikovaných profilech. Hlavním úkolem průzkumu je: - zjistit hloubku povrchu pevnějšího skalního podloží, - lokalizovat závrty, dutiny a jiné krasové jevy a jinak oslabená místa - určení dynamických charakteristik základové půdy pro návrh založení reaktoru s použitím metod ground penetrating radar (GPR - obvykle s interpretací navázanou na MRS) a mělké= refrakční seismiky - shallow refraction seismic (MRS / SRS). Výsledek měření se záznamem S i P-vln je na obrázku vpravo:Klikněte pro zvětšení

Na tomto geologicko-geofyzikálním řezu pod plánovanou stavbou silně vibrujícího průmyslového objektu jsou do kvazihomogenních bloků vymezených podle MRS vypsány dynamické elastické parametry hornin podle MRS s vyhodnocením P-vln i S- vln a seismokarotáže.Příklad 3D výstupu geologického průzkumu

Příklad 3D výstupu geologického průzkumu

Na tomto 3D geologicko-geofyzikálním pohledu byla vrtem a statickou penetrací ověřena stavba a geotechnické parametry podzákladí plánovaného RD


ÚVOD-služby
  • Naše ostatní služby
  • Reference
  • Kontakt