Metoda vyzvané polarizace ve variantě vertikálního elektrického sondování (VES-VP)

Klikněte pro zvětšení

je povrchová stejnosměrná geoelektrická metoda založená na měření zdánlivé polarizovatelnosti pod středem bodu měření VES-VP (ve 20-ti až X00 časových intervalech po vypnutí proudu vháněného do okruhu proudových elektrod AB) pomocí vzdalování proudových elektrod od středu VES (a tím zvyšováním dosahu aktuální geometrie měření VES-VP). Získané vybíjecí (eventuelně i nabíjecí) křivky VP - závislost vybíjecího napětí na čase po vypnutí Iab - je vyhodnocena pomocí interpretačního programu VIS-IP (Valtr 2006) - je zjištěn polarizační profil hornin pod bodem VES.Výsledný řez zdánlivé polarizovatelnosti je na následujícím obrázku (nahoře)v porovnání s isoohmickým řezem dle VES (uprostřed) a interpretovanými rezistivitami dle VES (dole):

Klikněte pro zvětšení

Do řezů jsou hledané tektonické jevy vykresleny žlutou čerchovanopu čarou. Anomálie zdánlivých polarizovatelností 0,8 s po vypnutí proudu je velmi výrazná díky grafitizaci hornin v oblasti zlomu.


ÚVOD-služby
  • Naše ostatní služby
  • Reference
  • Kontakt