Historie firmy a filosofie našich služeb

SIHAYA, spol. s r. o. byla založena krátce po té, co to bylo umožněno politickou situací, v roce 1992.

Jméno firmy je inspirováno románem Franka Herberta "Duna" (Sihaya - čti Sihája - byla hrdinka románu o vyprahlé planetě Arakis, jejíž lid se jí snažil vrátit vodu a život).

Od počátku byl jádrem aktivity firmy geologický průzkum pro inženýrskogeologické, hydrogeologické a ekologické účely založený na efektivním použití geofyzikálních metod.

Velký důraz klademe jak na kvalitu a efektivitu práce, vědeckou úroveň výsledků tak na naší schopnosti pružně reagovat na požadavky zákazníků. Naše společnost je jedna z nejtradičnějších firem tsvého oboru v České republice, vždyť profesní život zaměstnanců firmy sahá daleko před rok 1992. Náš senior geofyzik, nositel oprávnění pro inženýrskou geologii i geofyziku, začínal sbírat své zkušenosti v obotu povrchová geofyzika a karotážní metody na stěžejní akci Zakládání přehrady Šance v roce 1969 (v rámci státního podniku Geofyzika Brno).

Jsme plně ekonomicky samostaná a zkonsolidovaná firma, s vlasním vývojem některých typů geofyzikálních přístrojů a softwaru .

Máme k dispozici kompletní sadu geofyzikálních apaatur pro každou geofyzikální metodu.

Vyvinuli jsme exelentní stejnosměrnou geoelektrickou aparaturu GEA7 umožňující měření metodami VES, VES-VP, ERT s až 100 elektrodami) a SEISMUT6 pro mělká seismická reflexní a refrakční měření s použitím až 150 kanálů pro záznam seismických P- a S-vln.

Geotechnické parametry souvisle a efektivně vymezených kvazihomogenních bloků mechanicky ověřujeme v charakteristických bodech horninového prostředí vrty, mechanickými sondami či penetracemi.

Typický postup geologických průzkumů je následující:

Zvláštní důraz je kladen na kvalitu měření i interpretace. Její správnost ověřujeme řešením i přímé úlohy a jejím porovnáním s naměřenou křivkou nebo pomocí mechanické (eventuelně i archivní) sondy. Eventuelní nejednoznačnost geofyzikální interpretace je upřesněna výsledky vrtného či penetračního průzkumu, eventuelně i karotážního měření.Náš tým – vedoucí odborníci a jednatelé: RNDr. Viktor Valtr CSc. senior

Náš Senior geofyzik a odborník na vrtná karotážní měření a inženýrskou geologii RNDr. Viktor Valtr CSc. má zkušenosti z mezinárodních projektů jako vyhledávání hlubokých vodních zdrojů v Africe, zakládaní vodních děl na Kubě a příprava výstavby produktovodů v Indii.

Geofyzik a manažer společnosti Mgr. Viktor Valtr junior má 27 let dlouhou zkušenost s geofyzikálními, hydrogeologickými a inženýrskogeologickými průzkumy všeho zaměření z nejrůznějších zemí kromě Čech i z Mongolska, Etiopie, Gruzie, Slovenska, Skotska, Chorvatska a Rumunska. Mgr. Viktor Valtr junior

Ostatní členové týmu